Anna Mačaková Ždiar 326 SLOVAKIA, tel.:++421 908 688 172,  0908 264 383,
email: annamacakova@mail.t-com.sk